Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Dr. Albrecht Kellner

Létezik vakcina a háború ellen?

Seit Menschengedenken zettelt der Mensch Kriege an. Betrachten wir die Geschichte, kommen wir zu dem Schluss: Irgendetwas stimmt hier nicht! Vorgaben für unser Leben finden wir in den Religionen und Ideologien dieser Welt. Doch funktionieren sie? Wie können wir das Virus in uns besiegen? Erfahren Sie mehr darüber in dieser Schrift!

8 Seiten, Best.-Nr. 54-24, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Létezik vakcina a háború ellen?

Emberemlékezet óta egyik rettenetes háború követi a másikat. Ha az emberiség történetét nézzük, tulajdonképpen csak erre a következtetésre juthatunk: valami egyáltalán nincs rendben!

És ami kísérteties az egészben, hogy nem tanulunk belőle! Az első világháború borzalma felülmúlhatatlan volt, és megközelítőleg 17 millió ember életébe került. Fiatal férfiak és családapák ugrottak elő a lövészárkokból, hogy szuronnyal ledöfjenek más fiatal férfiakat és család­apákat, ha azok a golyózápor ellenére elérték az ellenséges lövészárkot.

Csak huszonegy év telt el, és mindez újra kezdődött. A második világháború körülbelül 60 millió ember halálával végződött, és egész városok pusztultak el úgy, mint soha azelőtt. És most ugyanazok az embertelen dolgok zajlanak Szíriában, sőt Európában is. Mi folyik itt?

 

Egy szellemi vírus

A háborúk mindig néhány ember fejében kezdődnek. Okuk általában szellemi természetű. Vajon egyfajta „szellemi vírusról” van szó, amely egy újra és újra pusztító betegséget, „háborút” idéz elő? Ez a vírus már bennünk volna? Sokan munka után, mikor fáradtan hazaérkeznek, megnézik a híreket. Majd utána mi következik? Talán egy krimi? Fiataljaink sok időt töltenek számítógépes játékokkal. Mit játszanak vajon? A játékok túlnyomórészt a gyilkolásról szólnak! Akár számítógépes játékról, akár filmsorozatról van szó, gyakran embereket ölnek bennük – és úgy gondoljuk, ez szolgálja a kikapcsolódásunkat.

 

Keressük a „vakcinát”

Folytatva a fenti képet, amíg létezik ez a szellemi vírus, az ember megpróbál ellenanyagot kifejleszteni ellene. Ez a vírus azonban nyilvánvalóan nem anyagi természetű. Az ellenanyagnak ugyanebbe a kategóriába kell tartoznia, vagyis szellemi vakcinára van szükség. Ezt rendszerint két helyen keresik: ideológiákban és vallásokban.

A vallások a maguk sajátosságaival nagyon különböznek egymástól. Mégis van bennük egy közös pont: megmondják az embernek, hogyan kell viselkednie. A helyes magatartás gyakran imádságot jelent, meditálni és böjtölni kell, liturgiákat kell követni, zarándokútra kell menni, és sok egyéb viselkedési szabályt kell betartani a mindenkori vallás normáinak megfelelően. Mindennek a célja végső soron a bennünk és köztünk levő békesség megteremtése, ha nem ebben az életben, akkor az eljövendőben.

Hasonló a helyzet az olyan ideológiákkal, mint például a konzervativizmus, a liberalizmus és a szocializmus. Itt is vannak előírások az ember viselkedésére nézve. Ezeknek is az a céljuk, hogy az emberek békésen megférjenek egymás mellett.

A konzervatívan gondolkodó embereknek a ránk hagyományozott értékek és elképzelések megőrzése a fontos. Az új dolgokra inkább kritikusan tekintenek. A konzervativizmus olyan viselkedést követel meg, amelyet a társadalmi hagyományok, meggyőződések és a vezető személyiségek határoznak meg.

Ezzel szemben a liberalizmus szabad gazdasági, politikai és szociális rendre törekszik. Az önrendelkezés mellett áll ki, amelyből a modern demokrácia működési elvei erednek, többek között a szabad verseny.

A szocializmus a kialakult szociális egyenlőtlenség ellen fordul, mottója az egyenlőség, szabadság és szolidaritás. Érvényre jutásának szintén megvannak a maga szabályai, amelyek extrém formában a társadalmi osztályok erőszakos egyenlővé tételét is magukba foglalják.

Az egészben az az ijesztő, hogy mindezek a jó szándékkal kifejlesztett vakcinák nem képesek „immunitást” előidézni! Továbbra is léteznek háborúk, egyre több és egyre kegyetlenebb. Fontos figyelembe venni: mindezek a vakcinák „magatartásalapú vakcinák”. Egy eszméből, tradícióból vagy értékrendből kiindulva keretet adnak egy bizonyos viselkedéshez. De mennyire hatékonyak? Megállapítható, hogy valamennyi kudarcot vallott!

 

A végleges megoldást adó vakcina

A fenti tények alapján kézenfekvő a kérdés: valami baj van ezzel a magatartásalapú megközelítéssel? Ugyanis az ember valódi természete a magatartási szabályok ellenére újra és újra kiütközik. A humanista eszmék ellenére is létezik korrupció, mások kizsákmányolása, és a vallásos nevelés ellenére is van csalás és erőszak. Annak ellenére, hogy az ember próbálkozik a rossz szociális viszonyok felszámolásával és az osztálykülönbségek kiegyenlítésével, mégis egész nemzetek szenvednek kegyetlen erőszakot. A marxista-leninista „vakcina” körülbelül 100 millió ember életébe került.

Lehet, hogy a „szellemi vírus” az ember természetében rejlik? Teljesen nyilvánvaló, hogyha a remélt haszon elég nagy, akkor bekövetkezik a hazugság, a korrupció és a kizsákmányolás, az elnyomás és a háború. Hiába minden oltás! Ez a vírus nem más, mint az ember egója! Így már világos, miért nem használnak semmit a magatartásalapú vakcinák. Azért, mert nem győzik le a vírust! Az ember természetét változatlanul hagyják! Nem lehet, hogy a magatartásalapú vakcina helyett az ember természetét célba vevő vakcinát kellene inkább keresnünk? Nem olyan vakcinára lenne szükségünk, amely az ember természetét, lénye legmélyét változtatja meg? Az a megdöbbentő, hogy mostanáig nem volt olyan filozófia, ideológia vagy vallás, amely erre a gondolatra jutott volna.

És mégis van ezen a földön egy egyedülálló információforrás, amely pontosan ezt mondja. Arra tanít: ha nem születsz újonnan, nem tapasztalhatod meg az életet olyannak, amilyennek lennie kell. Vagy: nem segít a vallásosság, csak az új élet. És még: elveszem belőletek a kő szívet, és hússzívet adok helyette. Az én lényemet adom nektek, és ezáltal olyan emberekké teszlek benneteket, akik meg tudják tartani a szeretetre, igazságosságra és tisztességre vonatkozó parancsaimat.

Ez lenne aztán a problémát megcélzó oltás! De ki az, aki ezeket mondja? A válasz kézenfekvő, még ha egyeseknek szokatlannak is tűnik. Csak az ember teremtője tudja megváltoztatni az ember természetét. Ez az információforrás pontosan ezt állítja. Az ember Alkotójától és a világmindenség Teremtőjétől származik ez az üzenet.

 

Az oltás, amelyet mindenképpen be kell adatnunk

Lehetséges olyan oltás, amelynek hatására az ember lénye kicserélődik? Az információforrás szerint igen. Van azonban egy probléma. Az énközpontú ember folyamatosan vét a szeretet, az igazságosság és a tisztesség parancsai ellen. Ahol minden ember életének minden adatát tárolják, ott ezek a bűn címszó alatt szerepelnek. Ez tartozásként halmozódik fel, melyet először teljes mértékben ki kell egyenlíteni.

Azután van még egy második probléma is. Információ­forrásunk kategorikusan állítja, hogy nincs olyan ember, aki a saját bűnét el tudná rendezni – esetleg bizonyos viselkedési szabályok pontos megtartásával vagy bizonyos egyházakhoz való tartozással. Ennek oka a következő: amilyen hatalmas a világmindenség Alkotójának teremtőereje, olyan magas nála a mérce is. Ezt a mércét közülünk senki sem éri el.

Hogyan küzdhető le akkor a bűn? Csak egyvalaki marad, aki képes erre: a Teremtő maga! Pontosan ez a központi mondanivalója ennek az információforrásnak, a Bibliának. És a Teremtő meg is tette ezt! De hogyan? Ott avatkozott közbe, ahol a bűn felhalmozódott, nem az angyalok vagy az állatok, hanem az emberek szintjén. Egy ember által vitte végbe, aki mint helyettes megfizetett a bűnökért. Ez 2000 évvel ezelőtt megtörtént Jézus Krisztus által a kereszten.

 

Hogyan lehet megkapni ezt az oltást?

Hogyan veheti igénybe valaki az így megszerzett bűnbocsánatot? A bocsánat a hit és bizalom segítségével válhat ránk érvényessé. Történhet egy imádság által, amely például így hangzik: „Úr Jézus Krisztus, hozzád jövök. Beismerem, hogy bűnökkel terheltem meg az életemet. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet! Köszönöm, hogy ez már meg is történt. Kérlek, lépj be most az életembe! Rád bízom magamat. Újítsd meg, kérlek, a lényemet!”

Milliók és milliók tapasztalták meg az elmúlt 2000 év során ezt az addig nem ismert, belső megújulást. Kezdetben talán csak gyengén, később egyre erőteljesebben érzékelhetjük ezt a bizonyosságot: bocsánatot kaptam a bűneimre. Megváltozott a lényem, az lettem, akinek lennem kell. Hazaérkeztem. Megtaláltam az élet értelmét. Ez Isten szeretetének konkrét megtapasztalása. És fokozatosan – mivel ez egy növekedési folyamat – megváltozik a viselkedésünk, egyre inkább képesek vagyunk legyőzni az énünket, az egónkat. A vírus legyőzhetővé válik.

Láthattuk, hogy a viselkedési szabályok nem akadályozzák meg, hogy újra és újra kölcsönösen fájdalmat okozzunk egymásnak. Ehhez az emberi természetnek kell megváltozni. Hogy ez a változás lehetséges és konkrétan megtapasztalható, ez a keresztyénség tulajdonképpeni lényege. Nem vallásról van a szó abban az értelemben, hogy régi, önző lényünket állítjuk olyan kihívás elé, amelyet az soha nem tud teljes egészében teljesíteni. Ez az új természet megtapasztalása. Ez a „háború elleni vakcina” hatása. Aki ezt az új természetet hordozza magában, annak a környezete egyre inkább találkozni fog ennek a tulajdonságaival: a szeretettel, az igazságossággal és a tisztességgel. Jézus azt tanítja, hogy így válunk a világ világosságává. Ennek a meggyötört világnak szüksége van erre a világosságra! Hívlak, gyere a világosságra! Egy egyszerű lépést kell tenned, mondd el a fenti imádságot, és fogadd be az életedbe Jézust!

 

A szerzőről:

Namíbiában születtem, Göttingenben és San Diegóban (USA) fizikát tanultam. Foglalkoztam gyors tenyészreaktorok biztonsági elemzésével, majd húsz évig az Astrium Space Transportation (ma Airbus Defence & Space) nemzetközi űrhajózási cégnél dolgoztam, legutóbb műszaki igazgatóhelyettesként. Nős vagyok, két fiú édesapja. Sokáig kerestem az élet értelmét, és – nagy meglepetésemre – a keresztyénségben találtam meg. Szeretném ezt az üzenetet minden keresőnek továbbadni.

 

Dr. Albrecht Kellner