Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Manfred Röseler

A legnagyobb ajándék

Weihnachten, das bekannteste und größte christliche Fest, ist für viele ein Feiertag ohne wirklichen Sinn. Manfred Röseler weist darauf hin, dass die Bedeutung von Weihnachten in Jesus Christus liegt. Die vielen Geschenke, die an Weihnachten gemacht werden, sind nichts im Vergleich zu dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Die Menschheit war hoffnungslos mit Sünde verschuldet, aber Gott hat den Menschen ein Geschenk gemacht: Die absolute Sündenvergebung in Jesus Christus.

"Bei aller Weihnachtsfeierlichkeit übersehen wir oft, dass es nicht in erster Linie um ein nettes Miteinander geht, sondern um die Erlösung von Sünde und um eine neue Beziehung zu Gott. Darum möchte ich fragen: "Haben Sie das große Geschenk Gottes schon angenommen?" Wenn ja, dann haben Sie allen Grund, mit Freuden Weihnachten zu feiern."

6 Seiten, Best.-Nr. 31-24, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


A legjobb ajándék

A karácsony a legtöbb ember számára a család ünnepe és az ajándékozás alkalma. Mások magányosan töltik ezt az ünnepet, és egyeseket ez mélységesen elkeserít. Karácsony táján minden évben magasba szökik az elkeseredésből elkövetett öngyilkosságok száma. Ez a szomorú tény azt mutatja, hogy nagyon sokan nem tudják, mi a karácsony igazi értelme.

A karácsony arra az ajándékra figyelmeztet, amelyet Isten szeretne nekünk adni.

Valójában mindaz, amit egymásnak ajándékozunk, elenyészően csekély ahhoz a legnagyobb ajándékhoz képest, amelyet Isten készített nekünk. Ennek az ajándéknak felmérhetetlen értéke van számunkra. Megújít, gazdaggá tesz, és életünk értelmet nyer általa.

Isten látja, mit kívánunk, mire vágyunk, és mire van szükségünk. Ismeri az erősségeinket és a gyengéinket. Azt is tudja, milyen a vele való kapcsolatunk. Hogy ítéled meg, milyen kapcsolatban vagy Istennel? Rendben vagy vele, vagy bűn van az életedben, amely elválaszt tőle?

Isten minden egyes bűnünket pontosan ismeri. Bűn például, hogy hitetlenek vagyunk, lázadunk ellene, és megszegjük parancsait. Bűneink miatt adósai lettünk Istennek.

Banki tartozásunkat általában rendszeres törlesztéssel fizethetjük vissza. Vannak olyan emberek, akik őszintén igyekszenek arra, hogy jót cselekedjenek, és megtartsák Isten parancsait. Azonban azt, amivel Istennek tartozunk, ilyen módon nem lehet törleszteni. Még ha valaki mától fogva soha többet nem is vétkezne, a múltból még mindig számtalan bűne volna, amelyek elválasztják Istentől.

Az Ézsaiás 59,2-ben ezt olvassuk: „bűneitek választottak el titeket Istenetektől”, az 1Korintus 6,9-ben pedig ez áll: „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát?” Ha nem tisztulunk meg bűneinktől, nem juthatunk a mennybe. Akkor halálunk után büntetés, az örök kárhozat vár ránk.

Az a nagy ajándék, amelyet Isten kínál nekünk, a bűnbocsánat. Szeretne megmenteni minket az ítélettől, az örök kárhozattól (vö. Jelenések 20,15). Azt szeretné, ha gyermekei és országa örökösei lennénk. De vajon hogyan történhet ez meg? Isten nem hunyhat szemet bűnünk felett, és nem tehet úgy, mintha az soha nem létezett volna. Ez nem volna igazságos. A menekülés egyetlen útja, hogy bocsánatot kapunk bűnünkre, és pontosan ezért küldte el Isten Fiát, Jézus Krisztust erre a földre.

A karácsony Jézus születésére emlékeztet, amely kb. 2000 évvel ezelőtt Betlehemben történt meg.

Jézus ugyanolyan ember lett, mint mi, mégis különbözött az élete a többi emberétől. Ő teljes mértékben bűntelen volt, sosem követett el bűnt. Ehelyett az örömhírt hirdette az embereknek, betegeket gyógyított, és sok jót tett. Csodái igazolták, hogy Ő az Ószövetségben megjövendölt Megváltó.

Teljes ártatlansága ellenére is halálra ítélték, pedig nem ezt érdemelte. Azonban amikor a Golgota keresztjén meghalt, a mi bűneink büntetését vette magára. Minden Isten iránti tartozásunkat kiegyenlítette, Isten pedig elfogadta ezt az áldozatot. Három nap múlva feltámasztotta a halottak közül, és valamivel később magához vette a menny­be. Jézus ma is él.

Annak okát, hogy Jézus a földre jött, a Máté 1,21 így magyarázza meg:

„Fiút fog szülni [Mária], te pedig [József] majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”

Jézus azért jött erre a földre, és lett emberré, hogy megbékítsen bennünket Istennel.

Karácsonykor nem elsősorban a boldog családi együttlétről van szó, hanem az Istennel való kapcsolatunkról. Jézus meg tud bennünket szabadítani a bűneinktől. Elnyerhetjük a bűnbocsánatot, és Isten gyermekei lehetünk. Szívünkben azzal a bizonyossággal élhetünk tovább, hogy egyszer majd a mennybe jutunk. Ez nagyon nagy ajándék, ugye?

Szeretném megkérdezni: elfogadtad már ezt az ajándékot? Ha igen, akkor megvan rá minden okod, hogy örömmel ünnepeld meg a karácsonyt. Ha a legnagyobb ajándék még nem a tiéd, akkor fogadd el ma! Erről az Apostolok Cselekedetei 3,19-ben ezt olvassuk:

„Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek.”

Imádságban beszélhetsz Jézussal, és megvallhatod neki minden bűnödet, amelynek tudatában vagy. Kérheted a bocsánatát azokra a bűneidre is, amelyekre már nem emlékszel. Ő készséggel megbocsát. De ne érd be ennyivel! Mondd meg Jézusnak azt is, hogy most teljesen rá szeretnéd bízni magadat, és kérd, hogy vegye át az uralmat az életed felett. Hívd, hogy lépjen be az életedbe, és ezentúl Ő irányítsa. Ha így átadtad magad neki, Ő Isten gyermekévé tesz (vö. János 1,12).

Miután így imádkoztál, köszönd meg Jézusnak, hogy meghalt a bűneidért, megbocsátott, és új élettel, örökélettel ajándékozott meg.

Így élheted át, hogy az, amit Isten ajándékoz neked, a létező legnagyobb ajándék.

Manfred Röseler