Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Wilhelm Pahls

Húszévesen kezdődött az életem!

Wilhelm Pahls berichtet aus seiner Jugendzeit, in der er versuchte, möglichst viel vom Leben mitzubekommen. Alles, worauf er seine ganze Energie richtete, ließ ihn leer. Endlich fand er mit 20 Jahren in Jesus den Sinn des Lebens. Diese hier gründlich beschriebene Entscheidung prägte sein ganzes Leben und er wendet sich mit dem Aufruf an die Leserin/den Leser, Jesus auch ins Leben aufzunehmen und die gleiche Erfahrung zu machen.

8 Seiten, Best.-Nr. 8-24, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Húszévesen kezdődött az életem!

Lehetséges az újrakezdés!

Igen, valóban húszéves voltam, amikor elkezdtem azt az életet, amelyet érdemes élni. Húszévesen hoztam meg azt a döntést, amelyre nagyobb örömmel gondolok vissza, mint az életem bármely más eseményére. Bátorság kellett hozzá, hiszen új, számomra addig ismeretlen kalandba vágtam bele. Mégis egy új élet kezdete volt, és azóta nincsenek unalmas napjaim.

 

Hosszadalmas keresés

Tulajdonképpen még régen vágytam rá, éveken át keresgéltem. Mivel azonban én magam sem tudtam pontosan, valójában mire is vágyom, többször is tévútra kerültem. Az összes, fáradsággal megkeresett pénzemet elköltöttem. Akármennyit túlóráztam, soha nem volt elég.

A legtöbbet a motorkerékpárjaimtól vártam. Éjszaka velük álmodtam, nappal száguldoztam rajtuk az utcákon. Gyakran kerültem motorozás közben életveszélybe. Úgy láttam, a barátaim ugyanúgy élik az életüket, mint én. „Valakik” akartunk lenni, meg akartuk mutatni, mire vagyunk képesek, hogy felfigyeljenek ránk. Azonban sikereink ellenére sem voltunk igazán boldogok.

Rövid idő alatt nagyon sok mindent kipróbáltam. Szenvedélyesen fotóztam, majd a zene, a szórakozás ragadott magával, azután újból a motorozásért lelkesedtem. Mindig mindent teljes odaadással csináltam, szívem mélységes vágyakozása mégsem teljesedett be. A tánctanfolyam első alkalma nagyon érdekes volt, a második unalmas, a harmadikra már el se mentem.

Egy fiatal tanuljon minél többet.
Ezt akartam én is.

Viszont az élet legfontosabb kérdéseiről soha nem volt szó sem az iskolában, sem a szakképzésben, de még az esti iskolában sem. Ezeket a kérdéseket senki sem tette fel, így én sem. Élvezni akartam az életet, és lehetőleg semmiből sem akartam kimaradni. És mégis életemnek ezek a sűrű, viharos évei voltak a legkevésbé termékenyek. Mindig újabb és újabb illúziónak estem áldozatul.

 

A fordulópont

A döntő fordulat egy vasárnap délután következett be. Úgy kezdődött, hogy egy keresztyén könyvet olvastam, amikor Isten szeretete teljesen váratlanul utolért. Egyáltalán nem számítottam rá! Sok tervem volt, de Istent nem kalkuláltam bele egyikbe sem. A könyv olvasása közben egyszerre csak mindent más fényben láttam. Elkezdtem gondolkozni a halál utáni életről és az örökkévalóságról. Felismertem:

  • ha a halál után valóban a jogos ítélet következik, akkor én nem fogok tudni megállni,
  • ha a Biblia igaz, én elveszett vagyok.

Sok minden megfordult a fejemben. Vajon mi van a többi emberrel? Mi van a szüleimmel, a testvéreimmel, a rokonaimmal, a barátaimmal? Hiszen mindnyájan egy csónakban evezünk! Ha van Isten, akkor mindnyájan elveszettek vagyunk. Azon a vasárnap délutánon rájöttem: a bűneim miatt az életem megérett Isten ítéletére. Amikor erre rádöbbentem, megrémültem.

A félelemtől akkor szabadultam meg, amikor húszévesen felismertem, hogy Isten szeret, és felajánlja számomra, hogy megment. Hirtelen megértettem, hogy bocsánatot kaphatunk a bűneinkre, és békességünk lehet Istennel. Isten felkínálja, hogy békéljünk meg vele. Ám ez a megbékélés nem olcsó dolog. Sőt nagyon nagy ára van!

A jó hír az, hogy ezt az árat
nem nekünk kell megfizetnünk,
hanem maga Isten fizette meg.

Isten tudta, hogy mi soha nem leszünk képesek arra, hogy rendezzük a bűneinket. Bármennyire erőlködünk is, nem tudjuk Isten előtt tisztára mosni magunkat, és nem tudjuk a bűneinket jóvá tenni sem. Ezért Ő a bűneinket Jézus Krisztusra, a Fiára helyezte. Jézus soha nem követett el bűnt, és nem érdemelt büntetést. A mi bűneinket viszont magára vállalta. Meghalt értünk a Golgota hegyén a kereszten, így törölte el a te és az én bűneimet egyaránt.

A Biblia ezt mondja a János 3,36-ban:

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.”

Egy másik fontos kijelentés a János 1,12-ben található:

„Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek.“

Miután megértettem, mit tett értem Jézus, letérdeltem és imádkoztam hozzá. Megvallottam neki a bűneimet, bocsánatot kértem, majd arra kértem Őt, hogy lépjen be az életembe. Az a nap volt életem legfontosabb napja. Teljesen megújult az életem. Megtaláltam azt, ami után a szívem mélyén mindig is vágytam. Élő kapcsolatba kerültem Istennel, igazi békességem és igazi örömöm lett.

Ha ma visszatekintek, számtalan csodálatos dolgot éltem át Jézussal.

A legnagyszerűbb mégis az, hogy tudom, hol töltöm majd az örökkévalóságot. Nem a kárhozat vár rám, hanem az örök dicsőség Istennél.

Kedves Olvasó, mindezt azért írtam le, mert ugyanezt a megtapasztalást kívánom neked is. Tudom, hogy Isten téged is meg szeretne menteni. Kérlek, dönts ma Jézus mellett! Szakíts régi, bűnös életeddel! Gyere a bűneiddel Jézushoz, és kérd, hogy lépjen be az életedbe! Ezáltal olyan minőségi változás fog bekövetkezni, amelyről korábban sejtelmed sem volt.

 

Isten ajánlata

Ebben a változásban már ma részed lehet. Keress egy olyan helyet, ahol teljesen egyedül vagy, és kezdj el Jézussal beszélni! Amikor imádkozol, nem az a lényeges, hogy szép szavakat használj, és hosszan beszélj. Az a fontos, hogy őszinte legyél. Jézus jelen van, és hall téged. Olvas a szívedben és megért.

Mondd el neki saját szavaiddal, hogy szeretnél most hozzá jönni, hogy felismerted, bűnös vagy, és vétkeztél Isten és emberek ellen! Kérd Jézust, hogy bocsássa meg a bűneidet! Ezután köszönd meg, hogy a te bűneidért is meghalt a kereszten!

De ne állj meg félúton! Kérd azt is Jézustól, hogy lépjen be az életedbe! Mondd el neki, hogy mostantól fogva vele akarsz élni, és nem akarsz tovább a bűnnek szolgálni! Mondd el neki, hogy mostantól fogva Ő az Urad, és kérd, vegye át az életed további irányítását!

 

Bizonyosságod lehet!

Útravalóként szeretnék két bibliai igazságot továbbadni neked, amelyekre biztosan támaszkodhatsz:

1.  Aki imádságban Jézushoz vitte a bűneit és egész régi életét, és ezt hittel és őszintén tette, annak eltöröltettek a bűnei (vö. Cselekedetek 3,19). A Biblia ezt az eseményt nevezi megtérésnek.

2.  Aki Jézus Krisztushoz imádkozott, és hittel befogadta az életébe, az Isten gyermeke lett, és örök élete van. Ezt a Biblia újjászületésnek nevezi (vö. János 3,3). Isten új élettel ajándékoz meg.

Talán nehezedre esik, hogy a saját szavaiddal imádkozz. Ha így van, akkor elmondhatod a következő imádságot mint a sajátodat, és ezzel rábízhatod életedet Jézus Krisztusra:

Úr Jézus, jövök hozzád. Nagyon bánom a bűneimet. Leteszem előtted a gyerekkoromat, a fiatalságomat, az egész múltamat. Úr Jézus, bocsáss meg nekem! Úr Jézus, tisztíts meg minden bűntől! Úr Jézus, ments meg! A Bibliában az áll, hogy aki téged befogad, Isten gyermeke lesz. Hiszem ezt. Már sokat hallottam rólad, de ma melletted döntök. Úr Jézus, most elfogadlak téged mint Megváltómat és Szabadítómat. Lépj be a szívembe, lépj be az életembe, a tied akarok lenni, és légy te az enyém az időben és az örökkévalóságban! Mostantól fogva hozzád akarok tartozni. Veled akarok járni, a tanítványod akarok lenni. Köszönöm, hogy meghallgattad az imámat, és meghaltál értem a kereszten. Ámen.

 

Teljesen új élet

Ha végigmentél ezen az úton, és befogadtad Jézust az életedbe, felszabadult örömben lesz részed, hogy bocsánatot kaptál minden bűnödre, és Isten gyermeke lettél. Ezért az ajándékért adj hálát Jézusnak újra és újra!

Most biztosan szeretnél olyan emberekkel megismerkedni, akik szintén átélték ezt. Mi, keresztyének Isten családjához tartozunk, ezért csatlakoznunk kell egy olyan gyülekezethez, ahol Isten Igéjét tisztán hirdetik. Így tudunk növekedni a hitben és Istent egyre jobban megismerni. A hívő ember egyik legszebb megtapasztalása, amikor rajta keresztül mások is megismerik Jézust és hozzá fordulnak. Beszélj másoknak Jézusról, és arról, amit vele átéltél!

Wilhelm Pahls