Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Glauben

Alleen met kerst? - Dutch/Holländisch

Heb je niemand met wie je kerst kunt vieren? De kersttijd moet toch eigenlijk een tijd van vreugde en hoop zijn. Toch zijn veel mensen eenzaam en alleen. Sommigen zijn zelfs zo vertwijfeld, dat ze zich bezighouden met gedachten aan zelfmoord. Of dat ze zelfs misschien een poging tot suïcide doen.