Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Johannes Tauberschmidt

Biztosan célba érni

Ist es nicht ein schönes Gefühl, wenn wir aus dem Navigationsgerät hören: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“? Genauso wie bei einer Autofahrt kann es uns auch in unserem Leben ergehen.

Unser Leben gleicht einer langen Autofahrt. Ach, gäbe es doch auch da die Möglichkeit eines Navis! Wie super wäre es doch, wenn wir darin einfach „Ziel“ oder „Heimatadresse“ eingeben könnten, dorthin navigiert werden und am Ende hören könnten: „Ziel erreicht!“

Unsere Zukunftsperspektive ist prallgefüllt von fantastischen Vorstellungen, Sehnsüchten und super Ideen. Wir „reisen“ ganz nach unserem Fahrplan. Doch wir alle mussten schon mit Erschrecken feststellen, dass die Realität oft anders als unsere Träume aussieht. In dieser Schrift zeigt Johannes Tauberschmidt, wie wir ganz sicher das Ziel unseres Lebens erreichen.

8 Seiten, Best.-Nr. 53-24, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Biztosan célba érni

Ugye milyen nagyszerű érzés, amikor a GPS-től ezt halljuk: Ön elérte célját? Különösen örülünk ennek a mondatnak, ha előzőleg nem tudtunk eligazodni, és kanyarogtunk össze-vissza. Ám nemcsak az autózással, hanem az életünkkel kapcsolatban is így vagyunk ezzel.

 

A szemünk előtt lebegő cél

Életünk olyan, mint egy hosszú autóút. Bárcsak lenne hozzá egy megbízható GPS-ünk! Milyen jó lenne, ha egyszerűen betáplálhatnánk a Célt vagy a Saját címünket!

Életutunk szintén elindul valahonnan és elér valahová. Kisebb célokat tűzünk ki magunk elé, hogy egyszer majd elérjük a nagy célt. A jövővel kapcsolatban tele vagyunk fantasztikus elképzelésekkel, vágyakkal és remek ötletekkel. Teljes mértékben a magunk által felállított útiterv szerint haladunk. Mégis mindnyájunkkal megtörtént már, hogy rémülten kellett megállapítanunk, a valóság gyakran nagyon más, mint az álmaink.

 

Dugóban és fékezéskor

Gyors tempónkat „útépítések” és „dugók” lassítják. Fékeznünk kell. És még ennél is rosszabb, amikor ezt az üzenetet kapjuk: Ön letért az útról. Súlyos károkat szenvedhetünk, akár totálkárossá is válhat a járművünk.

Az életünk során is néha kudarcokat és veszteségeket kell elviselnünk. Ez mélységes csalódást okozhat. Lehetünk depressziósak, fontolgathatjuk a teljes feladást. Ilyenkor hogyan tovább? Van még rá lehetőség, hogy örömmel folytassuk az életünket? Olyan szép ez a mondás: a cél határozza meg az utunkat. Néha mégis úgy tűnik, mintha vad hullámvasúton ülnénk, melyen váratlan meglepetések érnek.

 

Az élethez szükséges biztonságos GPS

Arra vágyunk, hogy életutunk végén megszólaljon a GPS hangja: Ön célba ért! Van arra garancia, hogy elérjük ezt a célt? Igen, van!

Ám ehhez hajlandónak kell lennünk arra, hogy életünk kormányát egy abszolút megbízható vezető kezébe adjuk. Ez a vezető a mindenható Isten. Ő a Teremtő, életünk tervezője és kivitelezője, aki adott az életünkhöz egy GPS-t. Ez a Biblia, Isten Igéje. A Biblia tehát egy mennyei GPS, mely megmutatja életünk célját és az oda vezető utat.

 

Az útvonal újratervezése

Ha letértünk a tervezett útról, akkor az Útvonal újratervezésére van szükség. Életünkben is vannak tévutak, sőt nem egyszer balesetek is. Erről ezt mondja a Biblia:

„Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta.” (Ézsaiás 53,6)

A Bibliában Isten parancsolatokat és életszabályokat adott. Ezek bizonyos értelemben életünk közlekedési szabályai. Ezeknek védő funkciójuk van, ha odafigyelünk rájuk és megtartjuk őket. Mi viszont úgy viselkedünk Istennel szemben, mint az oktalan és makacs juhok. Mindenki szívesebben járja a maga által választott, önző utat. Isten szemében olyanok vagyunk, mint a szabálytalanul közlekedő autók.

Ha büntetés jár, amikor megszegjük a közlekedési szabályokat, akkor annak is kell következményének lennie, hogy áthágtuk Isten parancsait. Aki elutasítja az örök Istent, az ennek következményeként örökre távol kerül tőle. Kihágásaink miatt számos büntetőpontot halmoztunk fel. Mindegyikünk életét bűn terheli. Isten „radarja” elől semmit sem rejthetünk el. Ezért arra van szükség, hogy életutunkat újratervezzük. A Biblia így tesz erről bizonyságot:

„Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem.” (Róma 3,10-12)

 

Életünk nagy lehetősége

Milyen nagyszerű, hogy Istennél lehetőség van a megtérésre és a teljes újrakezdésre! Ehhez Jézus Krisztushoz, Isten Fiához kell fordulnunk. Talán ezt kérdezzük: miért van szükségem Jézusra? Nélküle nem boldogulok?

Természetesen végigjárhatjuk életutunkat nélküle is. Az viszont nagy kérdés, hogy nélküle célba érünk-e. Jézus az, aki el akar és el is vezet bennünket a célig. Ezt mondja magáról:

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (János 14,6)

Azt a büntetést, amelyet a „közlekedési szabálysértésekért” érdemeltünk, Jézus helyettünk magára vállalta. Bűntelen és tökéletes volta ellenére meghalt a golgotai kereszten minden bűnünkért. Ő, az Igaz meghalt értünk, nem igazakért. Így Jézus által bűnbocsánatunk és örök életünk lehet. Jézus felkínálja minden embernek az új kezdés lehetőségét.

A Biblia úgy mutatja be nekünk az Úr Jézust mint jó Pásztort, aki szeretettel törődik juhaival, gondoskodik róluk, megvédi és jó irányba vezeti őket. Jézus ezt mondja magáról:

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért… Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (János 10,11.27-28)

 

Lehetőség a megfordulásra

Az első lehetőségnél forduljon meg! – ezt a figyelmeztetést rendszerint készséggel elfogadjuk a GPS-től. Miért ne hallgatnánk akkor arra, amikor az élő Isten hív megtérésre? Ő maga mondja:

„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR –, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.” (Ezékiel 18,23)

Induljon el az életed új irányba! Tűzz ki magad elé új célt! Kövesd azt az útvonalat, amelyet Jézus, a jó Pásztor mutat! Ő szeret téged, és segíteni akar neked.

Hogyan történhet meg a valóságban, hogy életed „járművével” megfordulsz? Fordulj imádságban Jézus Krisztushoz! Vidd oda hozzá először az életedben felgyűlt „szemetet”! Mondd meg neki, hogy őszintén sajnálod, hogy eddig nélküle éltél, hogy sok mindenben eltértél Isten akaratától! A Biblia ezt bűnnek nevezi. Vétkeztünk Isten ellen és embertársaink ellen – gondolatban, szóval és tettel. Mondd meg Jézusnak, hogy bánod ezeket a bűnöket, és kérj bocsánatot minden bűnödre, ami az életedben felhalmozódott! A Biblia erről ezt mondja:

„Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1János 1,8-9)

Ezután hívd Jézus Krisztust, hogy lépjen be az életedbe! Kérd, hogy vegye át az életed vezetését! Tedd Jézust az életed „autójának” vezetőjévé! Ő meg fogja hallgatni ezt az imádságot, megbocsátja bűneidet, és Isten gyermekévé tesz. A Bibliában ezt olvassuk:

„Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az Ő nevében…” (János 1,12)

 

„Ön elérte célját!”

Ha Jézusra bíztad az életedet, akkor már most örök életed van. Vele együtt örülhetsz, hogy ez után az élet után eléred a célt, Isten dicsőségét. A legfőbb cél, hogy majd egyszer örök és zavartalan közösségben legyél Istennel és a Fiával, Jézus Krisztussal. Erről az örömről beszélt Jézus, amikor ezt mondta:

„Inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben!” (Lukács 10,20)

Jézus a menny polgáraivá tesz bennünket, és mennyei polgárjoggal ajándékoz meg. Milyen nagyszerű! Jézus elvisz bennünket a mennybe, ahol biztosítja számunkra a tökéletes nyugalmat és békességet. Azt szeretné, ha mindörökre vele lennénk a mennyei dicsőségben. Olvasd a Bibliát, és bízzál teljesen az Igéjében! Jézussal biztosan célba érsz!

 

Johannes Tauberschmidt