Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Manfred Röseler

Labākā dāvana

Weihnachten, das bekannteste und größte christliche Fest, ist für viele ein Feiertag ohne wirklichen Sinn. Manfred Röseler weist darauf hin, dass die Bedeutung von Weihnachten in Jesus Christus liegt. Die vielen Geschenke, die an Weihnachten gemacht werden, sind nichts im Vergleich zu dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Die Menschheit war hoffnungslos mit Sünde verschuldet, aber Gott hat den Menschen ein Geschenk gemacht: Die absolute Sündenvergebung in Jesus Christus.

"Bei aller Weihnachtsfeierlichkeit übersehen wir oft, dass es nicht in erster Linie um ein nettes Miteinander geht, sondern um die Erlösung von Sünde und um eine neue Beziehung zu Gott. Darum möchte ich fragen: "Haben Sie das große Geschenk Gottes schon angenommen?" Wenn ja, dann haben Sie allen Grund, mit Freuden Weihnachten zu feiern."

6 Seiten, Best.-Nr. 31-17, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Labākā dāvana

Daudziem cilvēkiem Ziemassvētku svinības ir laiks, kad būt kopā ar draugiem un ģimeni, un iespēja, lai iepriecinātu vienam otru. Citiem, Ziemassvētki ir vientulības laiks, un dažiem – pat izmisuma svētki. Izmisumā izdarītu darbību skaits Ziemassvētku sezonā strauji pieaug ar katru gadu. Šo bēdīgo notikumu skaitļi liecina, ka daudzi neizprot Ziemassvētku patieso nozīmi.

Ziemassvētki norāda uz dāvanu, ko mums piedāvā Dievs

Jebkura dāvana, ko mēs varam dot ir nenozīmīga, salīdzinot ar to lielisko dāvanu, kuru mums ir sagatavojis Dievs. Šīs Dieva dāvanas vērtība ir neizmērojama. Tā padara mūsu dzīvi jaunu, bagātu un dzīvot vērtu.

Dievs redz mūsu vēlmes, ilgas un vajadzības. Viņš zina mūsu stiprās puses un vājības. Viņš zina kādā stāvoklī ir mūsu attiecību ar Viņu. Kā tu pats novērtētu savas attiecības ar Dievu? Vai tās ir kārtībā, jeb tavā dzīvē ir grēks, kas tevi nošķir no Dieva?

Dievs ļoti labi zina par katru mūsu grēku. Grēks, piemēram, ir mūsu neticība, mūsu sacelšanās pret Dievu un Viņa baušļu pārkāpšana. Mūsu grēku dēļ mēs esam vainīgi Dieva priekšā.

Parādus bankā mēs varam nomaksāt pēc kāda noteikta laika, ar regulāriem maksājumiem. Daži cilvēki patiešām cenšas darīt labus darbus un ievērot Dieva baušļus. Taču šādā veidā mēs nespējam dzēst savu parādu Dieva priekšā. Pat ja kāds no šodienas vairs nekad negrēkotu, viņam tāpat vēl būtu neskaitāmi grēki no pagātnes, kas viņu šķirtu no Dieva.

Jesajas grāmatā 59:2 mēs lasām: “…jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva.” Un 1. vēstulē korintiešiem 6:9 ir sacīts: “Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību?” Bez mūsu grēku šķīstīšanas, mēs nevarēsim doties uz Debesīm. Pēc nāves mūs gaida soda vieta un mūžīga pazudināšana.

Lieliskā dāvana, ko mums piedāvā Dievs, ir mūsu grēku piedošana. Viņš vēlas mūs atbrīvot no “mūžīgās pazudināšana” sprieduma (skatīt Jāņa atklāsmes grāmatā 20:15). Viņš vēlas, lai mēs kļūstam par Viņa bērniem un Viņa valstības mantiniekiem. Bet kā tas var notikt? Dievs nevar tā vienkārši neievērot mūsu grēkus un izlikties, ka nekas nebūtu bijis. Tad Viņš nebūtu taisnīgs. Vienīgais veids, kā varam kļūt glābti, ir tajā, ja mūsu grēki tiek piedoti, un tieši tāpēc arī Dievs sūtīja uz šo zemi Savu Dēlu, Jēzu Kristu.

Ziemassvētki mums atgādina par Jēzus piedzimšanu Betlēmē pirms vairāk nekā 2000 gadiem

Jēzus kļuva par cilvēku, kā mēs. Tomēr bija atšķirība starp Viņa dzīvi un parasta cilvēka dzīvi. Jēzus dzīvoja pilnīgi nevainojamu dzīvi. Viņš nekad neizdarīja nevienu grēku. Viņš sludināja evaņģēliju cilvēkiem, Viņš dziedināja slimos un darīja labu. Viņa brīnumi apstiprina to, ka Viņš ir Glābējs, par kuru tika pravietots Vecajā Derībā.

Lai gan Jēzus bija nevainīgs, tomēr Viņš ļāva Sevi notiesāt uz nāvi. Viņš nebija pelnījis nāvi. Bet, caur Savu nāvi pie krusta Golgātā, Viņš izcieta sodu par mūsu grēkiem mūsu vietā. Viņš samaksāja visu parādu, kas mums ir Dieva priekšā. Dievs pieņēma šo upuri. Trīs dienas vēlāk Dievs Viņu augšāmcēla no mirušajiem un nedaudz vēlāk paņēma Viņu atpakaļ Debesīs. Jēzus ir dzīvs arī šodien.

Mateja evaņģēlijā 1:21 ir izskaidrots iemesls Jēzus nākšanai uz zemes:

“Viņa (Marija) dzemdēs Dēlu un Tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.”

Jēzus nāca uz šo zemi un kļuva par cilvēku, lai samierinātu mūs ar Dievu.

Īstā Ziemassvētku nozīme nav par priecīgu kopā sanākšanu, bet tā ir par mūsu attiecībām ar Dievu. Caur Jēzu mēs varam kļūt atbrīvoti no mūsu grēkiem. Mēs varam saņemt piedošanu un kļūt par Dieva bērniem. Mēs varam iegūt pārliecību savās sirdīs, ka kādu dienu mēs būsim Debesīs. Vai tā nav lieliska dāvana?

Es vēlētos tev pajautāt: “Vai tu jau esi pieņēmis šo dāvanu?” Ja esi, tad tev ir visi iemesli priecīgi svinēt Ziemassvētkus. Ja labākā dāvana vēl nav tava dāvana, tad pieņem to šodien. Apustuļu darbos 3:19 par to mēs lasām sekojošo:

“Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti.”

Caur lūgšanu tu vari runāt ar Jēzu un Viņam atzīt visas savas kļūdas un visus savus apzinātos grēkus. Lūdz Viņam piedošanu arī par tiem grēkiem, kurus vairs neatceries. Viņš tev labprāt piedos. Bet neapstājies tikai pie tā vien. Saki Jēzum, ka tu vēlies Viņam pilnīgi uzticēties un ka vēlies, lai Viņš valda tavā dzīvē. Aicini Viņu ienākt tavā dzīvē un uzņemties tavas dzīves vadību. Ja tu uztici savu dzīvi Jēzum, tu kļūsti par Viņa bērnu (skatīt Jāņa ev. 1:12).

Kad esi lūdzis lūgšanu, kā paskaidrots iepriekš, pateicies Jēzum par Viņa nāvi pie krusta, par to, ka Viņš piedeva tev, un par to, ka Viņš tev uzdāvināja jaunu, mūžīgu dzīvi. Šādā veidā tu vari piedzīvot, ka Dieva dāvana ir labākā dāvana, kāda vien var būt!

Manfred Röseler