Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Manfred Röseler

Zusammenfassung

Weihnachten, das bekannteste und größte christliche Fest, ist für viele ein Feiertag ohne wirklichen Sinn. Manfred Röseler weist darauf hin, dass die Bedeutung von Weihnachten in Jesus Christus liegt. Die vielen Geschenke, die an Weihnachten gemacht werden, sind nichts im Vergleich zu dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Die Menschheit war hoffnungslos mit Sünde verschuldet, aber Gott hat den Menschen ein Geschenk gemacht: Die absolute Sündenvergebung in Jesus Christus. "Bei aller Weihnachtsfeierlichkeit übersehen wir oft, dass es nicht in erster Linie um ein nettes Miteinander geht, sondern um die Erlösung von Sünde und um eine neue Beziehung zu Gott. Darum möchte ich fragen: >>Haben Sie das große Geschenk Gottes schon angenommen?<< Wenn ja, dann haben Sie allen Grund, mit Freuden Weihnachten zu feiern."

4 Seiten, Best.-Nr. 31-49, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


 Najbolji poklon

Za mnoge je Božić praznik porodice, zajedništva i darovanja, jedan povod da jedni drugima pričinimo radost. Za druge je Božić praznik usamljenosti a za neke čak i očajanja. Iz tog razloga raste broj dela učinjenih iz očajanja svake godine baš u ovo vreme. To je tužni bilans, koji pokazuje da mnogi još nisu prepoznali pravi smisao Božića.

Božić upućuje na veliki dar koji nam Bog nudi. Svi darovi koje mi možemo napraviti su ništa u poređenju sa velikim Božjim darom za nas. Njegova vrednost je nemerljivo velika. On čini naš život novim, bogatim i zaista vrednim življenja.

Bog ne poznaje samo naše želje već i naše realne potrebe. On zna da smo na osnovu našeg greha prezaduženi. To nije finansijski dug, već dug prema Bogu na osnovu naše neposlušnosti. Dugovi kod neke banke i mogu da budu vraćeni u dogledno vreme kroz određeni finansijski plan. Međutim naš dug (krivicu) pred Bogom ne možemo nikada vratiti niti popraviti vlastitim naporima. Ona nas razdvaja od Boga. U knjizi proroka Isaije 59,2 čitamo: „...kao zid stoji vaša krivica između vas i Boga vašeg“. I to ne samo za vreme naših života već kroz svu večnost. U 1. Poslanici Korinćanima 6,9 Bog kaže: „Ne znate li da nepravedni neće naslediti carstvo Božije?“

Veliki dar koji Bog nama nudi je podmirenje našeg duga, oproštenje naših greha. On želi da nas oslobodi osude „večnog odvojenja od Boga“, i učini nas njegovom decom, naslednicima njegovog carstva. Zato je poslao svog sina, Isusa Hrista, na zemlju.

Božić nas seća na Isusovo rođenje u Vitlejemu, pre oko 2000 godina. Isus je postao kao i mi, čovek. Ali ipak njegov život se razlikovao od života prosečnog čoveka. On je vodio potpuno čist život, bez krivice, a svojim čudima i rečima je uvek iznova dokazao da je upravo on Spasitelj čiji je dolazak bio najavljen u starom zavetu. Njegovom zastupničkom smrću na krstu je uzeo celu našu krivicu na sebe. Bog je prihvatio i potvrdio njegovu žrtvu tako što ga je vaskrsao iz mrtvih. Sada se Isus kao zagovornik zauzima za svakog ko njegovim posredstvom želi doći k Bogu.

Svrha Isusovog dolaska na zemlju je u jevanđelju po Mateju 1,21 ovako objašnjena:

„Ona (Marija) će roditi sina i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih.“

Pored sveg božićnog slavljenja previdimo često da se u prvom redu ne radi o prijatnom druženju, već o izbavljenju od greha i novom odnosu sa Bogom. Zato želim da vas pitam: „Dali ste već prihvatili Božji veliki dar?“ Ako jeste, onda imate svaki razlog da radosno slavite Božić.

Ukoliko „najbolji poklon“ još nije vaš poklon, onda vam ga Bog danas nudi. O ovom obećanju govori sveti apostol Jovan u svojoj prvoj poslanici 1,9:

„Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti.“

U molitvi možete govoriti s Bogom, priznati mu svoje grehe i svaki promašaj za koji znate. Svakako, možete i sve druge grehe, kojih se više ne možete setiti ,doneti Isusu. On će vam rado oprostiti sve pogreške. Ali nemojte tu stati. Recite Isusu takođe, da se odsad predajete njemu i da On preuzme kormilo vašeg života. To je odvažan poduhvat, korak u veri, i zasigurno najodlučniji korak koji ćete ikada učiniti. Biblija ovaj korak naziva obraćenje (uporedi Dela apostolska 3,19).

Pošto ste učinili ovaj korak, zahvalite Isusu zato što je On umro radi vaše krivice, oprostio vam grehe i poklonio novi, večni život. Smete da iskusite, da je poklon, koji  vam Isus nudi najbolji  poklon koji uopšte postoji.

Manfred Rezeler