Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Slowenische Verteilschriften

 Share

Manfred Röseler

Najboljše darilo

Zusammenfassung

Weihnachten, das bekannteste und größte christliche Fest, ist für viele ein Feiertag ohne wirklichen Sinn. Manfred Röseler weist darauf hin, dass die Bedeutung von Weihnachten in Jesus Christus liegt. Die vielen Geschenke, die an Weihnachten gemacht werden, sind nichts im Vergleich zu dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Die Menschheit war hoffnungslos mit Sünde verschuldet, aber Gott hat den Menschen ein Geschenk gemacht: Die absolute Sündenvergebung in Jesus Christus. "Bei aller Weihnachtsfeierlichkeit übersehen wir oft, dass es nicht in erster Linie um ein nettes Miteinander geht, sondern um die Erlösung von Sünde und um eine neue Beziehung zu Gott. Darum möchte ich fragen: >>Haben Sie das große Geschenk Gottes schon angenommen?<< Wenn ja, dann haben Sie allen Grund, mit Freuden Weihnachten zu feiern."

4 Seiten, Best.-Nr. 31-28, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Najboljše darilo

Za mnogo ljudi je božič praznik družine, skupnosti in daril, priložnost, da drug drugega razveselimo. Za druge ljudi je božič praznik samote, za nekatere celo praznik obupa. Prav zaradi tega število dejanj iz obupa v tem času iz leta v leto silovito narašča. To je žalostna bilanca. Kaže nam, da veliko ljudi sploh še ni spoznalo pravega smisla božiča.

Božič kaže na veliko darilo, ki nam ga ponuja Bog. Vsa darila, ki jih lahko podarimo, niso nič v primerjavi z velikim darilom Boga za nas. Njegova vrednost je neskončno velika. Naše življenje naredi novo, vredno življenja in bogato.

Bog ne pozna zgolj naše želje, ampak tudi naše resnične potrebe. Ve, da smo zaradi svojega greha popolnoma zadolženi. To ni finančni dolg, ampak dolg pri Bogu zaradi naše neposlušnosti. Dolgove pri banki lahko ponavadi v sprejemljivem času poravnamo s finančnim načrtom. Svojih dolgov pred Bogom nikakor ne moremo poravnati ali celo z lastnim trudom povrniti. Ločujejo nas od Boga. Pri Izaiju 59,2 lahko beremo: »Pač pa so vaše krivde postale pregrade med vami in vašim Bogom...«

To pa ne samo v času našega življenja, ampak v vso večnost. Bog pravi v svoji Besedi (1 Kor 6,9): »Ali ne veste, da krivični ne bodo deležni Božjega kraljestva?«

Veliki dar, ki ga nam ponuja Bog, je poravnava naše krivde, odpuščanje naših grehov. Rad bi nas oprostil sodbe »večne ločitve od Boga, večne pogube« (Raz 20,10; 15). Rad bi nas naredil za svoje otroke, za dediče svojega kraljestva. Zaradi tega je Bog poslal na zemljo svojega Sina, Jezusa Kristusa.

Božič nas spominja na Jezusovo rojstvo v Betlehemu pred približno 2000 leti. Jezus je postal človek kakor mi, toda njegovo življenje se je razlikovalo od življenja navadnih ljudi. Živel je življenje popolnoma brez vsakršne krivde in s svojimi čudeži in besedami vedno znova dokazal, da je on ta v Stari zavezi napovedani Odrešenik. S svojo smrtjo na križu je namesto nas vzel nase vso našo krivdo. Bog je sprejel in potrdil njegovo daritev s tem, da ga je obudil od mrtvih. Zdaj se kot priprošnjik zavzema za vsakogar, ki želi po njem priti k Bogu.

Namen Jezusovega prihoda na to zemljo nam je pri Mateju 1,21 pojasnjen takole:

»[Marija] bo rodila sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.«

Pri vsem božičnem praznovanju pogosto spregledamo, da najprej ne gre za prijetno druženje, ampak za odrešenje od greha in za nov odnos do Boga. Zato bi rad vprašal: »Ali ste že sprejeli veliko Božje darilo?« Če ste ga že sprejeli, imate vse razloge, da z veseljem obhajate božič.

Če »najboljše darilo« še ni Vaše darilo, potem ga Vam Bog danes ponuja. O tej obljubi lahko beremo v 1. Janezovem pismu 1,9 naslednje:

»Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen.«

V molitvi lahko govorite z Jezusom, lahko mu priznate svoje grehe, vsak spodrsljaj, ki se ga zavedate. A tudi vse druge grehe, ki se jih ne morete več spomniti, smete prinesti pred Jezusa. Rad vam odpusti vse prestopke. Toda ne ostanite pri tem, povejte Jezusu tudi, da se od zdaj naprej želite zaupati njemu in da naj prevzame oblast nad Vašim življenjem. To je tveganje, korak v veri in gotovo najbolj odločilen korak, ki ste ga kdajkoli storili. Biblija imenuje ta korak tudi spreobrnjenje (prim. Apostolska dela 3,19).

Potem ko ste ta korak naredili, se zahvalite Jezusu za to, da je umrl za Vašo krivdo, da Vam je odpustil in Vam podaril novo, večno življenje. Lahko boste izkusili, kako je darilo, ki Vam ga ponuja Jezus, najboljše darilo, ki sploh obstaja.

Manfred Röseler
Glauben
Advent - Tote Traditionen oder lebendiger Glaube? Die Advents- und Weihnachtszeit ist mit vielen Traditionen verbunden. Dabei... mehr  
Fragen über Jesus Christus
Warum ist Jesus der einzige Weg, um zu Gott zu gelangen? Die Menschen fragen ständig: »Was ist so besonders an Jesus? Warum ist er der... mehr