Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Steffen Becker

Het verlangen van een Vrachtwagenchauffeur

Bereits seit seiner Kindheit hatte Steffen den Traum, LKW-Fahrer zu werden. Er wollte frei sein. Die vielen Stunden auf der Straße, der ständige Termindruck und einige gefährliche Situationen ließen ihn bald an seine Grenzen kommen. 

Doch dann traf er an einem Sonntagmorgen Menschen, die zu einer entscheidenden Veränderung in seinem Leben beitrugen.

8 Seiten, Best.-Nr. 34-27, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Het verlangen van een Vrachtwagen Chauffeur

In mijn hart was er van kinds af aan een grote droom: Ik wilde vrachtwagenchauffeur worden en vrij zijn. Omdat men het vrachtwagenrijbewijs pas met 21 jaar kon halen, begon ik op 15-jarige leeftijd een opleiding als automonteur. In deze tijd leerde ik een leven kennen, dat totaal in contrast stond met mijn christelijke opvoeding.

Ik hield op om naar de Bijbelbespreking van de christelijke samenkomsten te gaan en wilde ook met Jezus niets meer te maken hebben. De christelijke opvoeding van mijn ouders had tot die tijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Maar nu waren kroeg, alcohol, sigaretten en het vloeken, dat ik mij had aangewend – mijn leven. Mijn ouders wilden dit niet accepteren. Om hen duidelijk te maken, dat ik met Jezus niets meer te maken wilde hebben, deed ik het volgende: Ik verscheurde mijn Bijbel en legde ze in de kast waar het ondergoed ligt. Toen mijn ouders de Bijbel vonden, was hun verdriet daarover natuurlijk groot, maar dat was precies wat ik op het oog had.

Gevaarlijke situaties

Eindelijk werd ik 21, haalde mijn vrachtwagenrijbewijs en zocht meteen een baan als chauffeur. Maar ik besefte al tamelijk snel, dat deze vrijheid waarvan ik gedroomd had, geen echte vrijheid was. De vele uren onderweg en de voortdurende deadlinedruk lieten me heel snel aan mijn grenzen komen. Het werk was aan de ene kant mooi maar aan de andere kant ook heel inspannend.

Vanwege oververmoeidheid kwam ik soms in heel gevaarlijke situaties. In een stad had ik ’s morgens om 05.00 uur een zone van steeds groene verkeerslichten en viel ik van vermoeidheid in slaap achter het stuur, totdat ik plotseling door een flitslicht van een bewakingscamera bij een rood verkeerslicht gewekt werd. Ik had niet gemerkt dat ik met hoge snelheid naar een kruising was gereden met een rood verkeerslicht. Uit de bekeuring die ik later kreeg, kwam naar voren dat het verkeerslicht al 18,2 seconden op rood had gestaan toen ik geflitst werd. Wat zou daar allemaal gebeurd kunnen zijn? De vrachtwagen was met bijtende, gevaarlijke chemicaliën geladen. Nu ben ik dankbaar dat deze flitspaal er was. Zo niet, dan had ik misschien al niet meer geleefd.

Er waren ook andere situaties waarin ik het ook net overleefde. Ik zulke ogenblikken stelde ik mezelf vaak de vraag: ‘Als de Bijbel gelijk heeft en er een leven na de dood bestaat, waar zal ik dan de eeuwigheid doorbrengen?’

Zij hebben, wat ik niet heb

Na drie jaar lange ritten naar het buitenland had ik al 14 strafpunten in Flensburg (strafpuntensysteem in Duitsland voor o.a. vrachtwagenchauffeurs waarbij door een te hoog aantal verkeersovertredingen het rijbewijs kan worden ingenomen) en vele aangiftes bij de politie gehad. Ik had duizenden euro’s straf betaald en tweemaal mijn rijbewijs voor vier weken moeten inleveren. Omdat ik nu al zoveel strafpunten had, besloot ik om voortaan alleen maar in het binnenland te gaan rijden.

Nu was ik elke avond thuis en kon ik ’s avonds naar de kroeg gaan. Een vriend van mij, die met zijn leven helemaal in de knoei zat, vroeg mij of ik een keer met hem naar een christelijke samenkomst wilde gaan. Dit zag hij als de laatste kans om een doel in zijn leven te vinden. Ik ging mee om hem een plezier te doen. Toen wij zondagmorgen in het lokaal kwamen ervoer ik heel bewust dat deze mensen iets hadden wat mij ontbrak. Er heerste een atmosfeer van liefde en vriendelijkheid waarnaar ik verlangd had.

Van nu af aan ging ik door de weeks ’s avonds naar de kroeg maar op zondagmorgen – waar anders uitslapen op het programma stond – werd ik naar de samenkomst toegetrokken. Mijn vriendin (huidige vrouw) vroeg mij of ik nu vroom wilde worden. Ik zei haar: ‘Kerstin, deze mensen hebben iets, wat wij niet hebben’. Als gevolg daarvan werd ze nieuwsgierig en ging ‘s zondags ook mee naar de samenkomst. Zo bezochten we enkele maanden deze groep gelovigen.

Alles werd nieuw

Door het Woord van God dat werd gepredikt, zagen wij in dat we zoals we toen waren, voor God niet konden bestaan. We wisten dat ons leven totaal niet beantwoordde aan Zijn maatstaven. Maar de Bijbel leert ons dat er een mogelijkheid is om voor God te kunnen bestaan. Jezus Christus zei over Zichzelf dat Hij de weg naar God is. In Johannes 14 drukte Hij het zo uit: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij’.

Op een zaterdagavond spraken Kerstin en ik lange tijd daarover. We besloten allebei dat we deze weg met de Heer Jezus wilden gaan. In gebed namen we de beslissing voor de Heer Jezus. Hoewel ik de woorden niet precies meer weet, baden we ongeveer als volgt:

‘Heer Jezus Christus, ik dank U, dat U de weg en de waarheid en het leven bent. Ik heb ingezien dat ik zoals ik ben, voor U niet kan bestaan. Ik belijd U al mijn schuld en vraag U vergeving van al mijn zonden. Ik neem U nu aan in mijn leven en bid U dat U mij als Uw kind aanneemt. Wilt U de verdere leiding van mijn leven overnemen’.

Kort na mijn bekering ging ik nog een paar keer naar de kroeg omdat ik er niets verkeerds in zag. Na mijn bekering heb ik erg daaronder geleden. Ik wilde er vrij van worden. Maar dit ging niet van vandaag op morgen. Enkele gelovigen uit de samenkomst hebben voor mij gebeden dat ik dit zou kunnen overwinnen en God heeft dit gebed verhoord.

Een paar weken na onze bekering zijn we na een intensief gebed getrouwd. Juist voor deze weg wilde ik zekerheid hebben dat ik de vrouw trouwde die God voor mij bestemd heeft. Door een lieve oudere man uit de samenkomst heeft de Heer Jezus mij een duidelijk antwoord gegeven.

Er zijn nu veel tweesprongen waar ik niet echt weet hoe verder te gaan. Maar de Heer Jezus toont altijd op de juiste tijd de goede weg die Hij voor mij bestemd heeft. Dat is met zekerheid niet altijd de weg die ik zelf zou kiezen of die ik kan begrijpen maar ik wil ook daarmee helemaal op de Heer Jezus vertrouwen.

Nu mag ik bij de groep gelovigen meewerken waar ik tot geloof ben gekomen. Veel dingen zijn er in mijn leven veranderd. Maar het mooiste van alles is dat ik nu weet dat de Heer Jezus al mijn schuld vergeven heeft. Ik heb vrede in mijn hart met God en de zekerheid dat ik eenmaal bij Hem zal zijn.

Hij verlangt naar jou

Het besluit dat we toen namen, noemt de Bijbel ‘bekering’ (vergelijk Handelingen 3:19). Een bekering is de afwending van een leven zonder de Heer Jezus en het zich wenden tot een leven met de Heer Jezus. Dit is een beslissing dat in het hart genomen wordt en in een gebed wordt bekrachtigd. Als antwoord daarop schenkt God de mens een nieuw leven. De Bijbel duidt dit geschenk van het nieuwe leven aan als ‘wedergeboorte’ (Johannes 3:3). Kerstin en ik hebben ervaren dat de Heer Jezus ons leven nieuw gemaakt heeft.

Beste lezeres, beste lezer, als u ook verlangt naar een nieuw begin in uw leven, dan nodig ik u uit om in het gebed u te keren tot de Heer Jezus. U kunt zo bidden zoals ik het hierboven beschreven heb. Jezus Christus is bij u hoewel u Hem niet ziet. Hij hoort u. Hij kent u door en door. Hij heeft u lief en verlangt naar u. Hij wil graag dat u tot Hem komt. Er is niets in uw leven dat Hij niet al wist en het mooiste is: Hij wil u al uw schuld vergeven en u een nieuw leven schenken!

Als u het voorafgaande gebed tot uw gebed gemaakt hebt dan hebt ook u een nieuw leven van de Heer Jezus gekregen. In geestelijk opzicht bent u als een klein kind dat nog moet groeien. We zouden ons verheugen om van u te horen en u gratis enkele brochures te sturen die voor u een oriëntering op uw nieuwe weg met de Heer Jezus willen geven. Voor u is het nu belangrijk dat u regelmatig de Bijbel leest en contact zoekt met andere christenen. Graag zijn wij bereid om u daarbij te helpen om een samenkomst bij u in de buurt te vinden.

Steffen Becker